1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Η εταιρία Σ.Μ.Ε.Κ. (Συσκευαστικά Μηχανήματα Ελληνικής Κατασκευής) εδρεύει στην βιομηχανική περιοχή της Σίνδου στην Θεσσαλονίκη.
Η εταιρια καλύπτει τον ευρύτερο χώρο του σχεδιασμού, της κατασκευής και της εμπορίας μηχανημάτων συσκευασίας.Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Σ.Μ.Ε.Κ. είναι η δυνατότητα να προσφέρει πρωτοποριακές λύσεις σε οποιαδήποτε ανάθεση, προσαρμόζοντας απόλυτα τον σχεδιασμό των συσκευαστικών μηχανημάτων της.

Γενικά, η εταιρία αναλαμβάνει τον πρωτογενή σχεδιασμό, την κατασκευή και το service:
- Ολοκληρωμένων εργοστασίων
– μονάδων παραγωγής Πλήρων γραμμών παραγωγής
- Συγκροτημάτων Μεμονωμένων μηχανημάτων συσκευασίας για πολλούς κλάδους της βιομηχανίας και βιοτεχνίας

Copyright © 2024 SMEK.gr. Powered by GoWebShop